فایل فلش چینی A23 با مشخصه ROM for q8h, a23, 800×480, 20131211 با لینک مستقیم ازسرور اختصاصی 

ROM for q8h, a23, 800×480, 20131211